Pengenalan

ICT Incubator Centre Sdn Bhd (IICSB) merupakan anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK). Ia adalah satu Inkubator Status MSC yang menjadi rumah usahawan teknologi tempatan dan disokong oleh Multimedia Development Corporation Sdn Bhd (MDeC). IICSB telah menerima Inkubator Status MSC pada Mac 2010. ICT Incubator Centre Sdn Bhd (IICSB) menempatkan usahawan teknologi tempatan untuk dibangunkan sebagai pemain utama dalam industri ICT di Malaysia. Pada masa ini, ICT Incubator Centre Sdn Bhd melakukan kerja-kerja seperti konsortium ICT dengan inkubator kami dan bertindak sebagai pemain yang akan mengambil bahagian dalam mana-mana projek yang diberikan kepada inkubator. Dengan cara ini kita berkongsi pengetahuan dan kepakaran untuk mendapat kekuatan lebih dalam persaingan untuk akses pasaran.

 

MISI

Menyediakan pelanggan dengan penyelesaian yang lengkap untuk semua keperluan perniagaan semasa dan masa depan mereka

 

OBJEKTIF

a) Meningkatkan perkhidmatan yang ditawarkan.

b) Meningkatkan ketersediaan dan akses kepada pelanggan semasa dan masa depan.

c) Mewujudkan penyelesaian inovatif, unik, dan kos efektif untuk masalah yang dihadapi oleh pelanggan.