Adobe Photoshop

Ditulis oleh Mohd Faizan Bin Ismail on . Posted in Uncategorised

 Pengenalan

Photoshop ialah produk perisian penyunting imej yang boleh digunakan untuk memperelok foto dan lukisan dengan menambah dan mengurus warna pada imej grafik. Photoshop didatangkan dengan pelbagai fungsi bagi memudahkan pengguna untuk memilih, melukis, dan menyunting imej. Antara peralatan yang disediakan di dalam photoshop ialah seperti multiple undo, pengurusan warna dan pengurusan layer.

Antara Kerjaya yang memerlukan kemahiran Adobe Photoshop

§  Rekabentuk laman web

§  Fotografi

§  Pengiklanan

§  Percetakan

Silibus Kursus Adobe Photoshop CS4/CS5 (Beginner)

§  Ruangan Kerja Adobe Photoshop

§  Mengenal Toolbox

§  Mengenal Palet

§  Mengenal Layer

§  Mengenal Jenis dan Parameter Brush

§  Mengubah Bentuk Images (Transform)

§  Kegunaan Layer Style

§  Kegunaan Filter

§  Kegunaan Image-Brightness/Contrast

§  Menyimpan dan Menutup Dokumen

§  Menyimpan Images untuk Web

§  Menyimpan Fail

§  Image Resolution untuk Printing

Harga

 RM200 x 1 hari